Wielka Szampanaox  

Arabiskt Fullblod se

Wielka Szampana är ett sto som föddes 1971 i Sverige.

Wielka Szampana föddes upp av Rolf Axelsson.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Wielka Szampanas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Wielka Szampana har följande avkommor i hästkatalogen:

Essaulox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Bad Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Gahdarox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Wilgaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Elsissaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielka Esteox  pl

Arabiskt Fullblod

El Trypoliox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielka Zorzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zorza Pelkinskaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Pomponia IIox  pl

Arabiskt Fullblod