Nureddinox  PASB 1540

Arabiskt Fullblod pl

Nureddin är en hingst som föddes 1953 i Polen.

Nureddin föddes upp av Stadnina Koni Albigowa.

----*----
----*----

Kuriosa

Nureddin exporterades till Schweiz som cirkushingst och importerades till Sverige 1972 av Erik Erlandsson, Möllebackens arabstuteri, tillsammans med flera andra cirkushingstar, som t.ex. Erystawi, Ali Bek och Emir Said.

Ur avel 1978. I avel 1973-77.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Nureddins och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Utmärkelser

Nureddin har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Nureddin har följande avkommor i hästkatalogen:

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Normaox

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan IIox

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Ferjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Pomponiaox  pl

Arabiskt Fullblod