Bajdeaox  

Arabiskt Fullblod

Bajdea är ett sto som föddes 1968.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Bajdeas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/aa/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Bajdea har följande avkommor i hästkatalogen:

Czortox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Fortaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Portaox

Arabiskt Fullblod

Nedjariox  fr

Arabiskt Fullblod

Jerychonkaox

Arabiskt Fullblod

Bajdaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gaborox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Kohejlankaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch I-ox  hu

Arabiskt Fullblod

24 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Bazaox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Junubox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadahox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Kemirox  pl

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod