Shades of Duskox  

Arabiskt Fullblod se

  • 0.484%
  • 97.6%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Shades of Dusk's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Shades of Dusk's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Shades of Dawnox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1970
†1987
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Bajanoox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1977
†1995
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Prokaznikox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1963
†1978
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Enganoox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1973
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Indian Shadeox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1961
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Bajdeaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1968
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
13.28% 4 4:e led Wielki Szlemox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Dancing Shadowox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1952
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pankartaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1954
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Eleuzisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1962
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Czortox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1949
†1973
Polsk linje 6 (Ukrainka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Engracjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1960
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Knippelox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1954
†1964
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Indian Kingox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bajdaraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.11% 8 5:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.69% 49 8:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.64% 4 5:e led Elegantkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.45% 10 6:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Elwirenaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1954
†1969
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bazaox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Piolunox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Parfumeriaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1945
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Eleonoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1966
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ellenaiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1956
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 3 5:e led 22 Kemirox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1928
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pribojox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1957
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dargeeox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1945
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Indian Prideox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1938
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Kuhailan Abu Urkubox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1935
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 3 5:e led Kuhaylan Zaidox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan Zaid, Kuhailan Zaid, Kuhhaylan Zaid
f.1923
6.25% 1 4:e led Kraliaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gaborox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Cometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1964
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Shades of Nightox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1946
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Korejox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1939
†1958
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Aquinorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Fortaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1943
†1970
Polsk linje 6 (Ukrainka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Oranox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1940
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.05% 8 6:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.05% 8 6:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
5.75% 64 9:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
5.47% 4 6:e led Risslaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1917
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.42% 243 10:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
5.37% 11 7:e led Risalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.85% 49 9:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Rissalmaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1932
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.64% 15 7:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 7 6:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 8 7:e led Koheilan IVox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
4.49% 8 7:e led Berkox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1903
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.3% 6 6:e led Nureddin IIox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1911
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.05% 17 7:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 4 6:e led Shareerox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.64% 23 8:e led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.63% 35 8:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
3.61% 12 7:e led Nefisaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1913
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 3 6:e led Koalicjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1918
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 3 6:e led Koheilan Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan I-VIII, Koheilan VIII
f.1922
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 4 6:e led Nasraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.42% 9 7:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.42% 10 7:e led Astraledox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.42% 9 7:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.22% 10 7:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
3.22% 10 7:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Dziewannaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Florenciaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1936
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Raseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Amnerisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sharfinaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1937
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Zmoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Rissamox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1928
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Irexox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1927
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Riffalox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1936
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Abu Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Manassehox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Rixalinaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Miecznikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kannox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1927
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Portaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 6 (Ukrainka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Astrellaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1929
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Konfederacjaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Nisreenox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1919
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Carmenox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
†1962
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Myolaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kohejlankaox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1928
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led 17 Mersuch I-1ox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 17 Mersuch I
f.1916
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kuhaila Al Ziyadahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1913
3.12% 3 6:e led Rimox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1910
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kuhailan Abu Junubox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kemirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Sven Hedin
f.1905
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
3.03% 8 7:e led Kuhailan Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1913
3.03% 8 7:e led Kuhaila Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
2.93% 17 8:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.93% 7 7:e led Narghilehox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1895
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.88% 26 8:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.87% 64 10:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.87% 64 10:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan