Sokratesox  

Arabiskt Fullblod se

  • 2.056%
  • 92.2%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Sokrates's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Sokrates's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Besmaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1984
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Elcateroox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1985
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Eldoradoox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1974
†2002
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Catinkaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1976
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Cadykox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1973
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Arkonaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1975
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
13.28% 5 4:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
13.28% 10 5:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Cariocaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1968
†1993
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Bint Muniraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1948
†1972
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Braniborox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1958
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Cumparsitaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1960
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Adis Abebaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Esparteroox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1960
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led El Pasoox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1967
†1995
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Grojorox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1967
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Nebulosaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1963
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
11.72% 5 5:e led Wielki Szlemox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.67% 15 6:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Negatiwox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1945
†1973
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.4% 32 7:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.71% 15 6:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.64% 5 5:e led Amurath II Födelseland de
Shagya Arab
Alias Amurath
f.1896
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
6.64% 5 5:e led Sahibaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.64% 10 6:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.64% 10 6:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
6.54% 27 6:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Elloraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1950
†1984
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Muniraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Arcusox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Exelsjorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1963
†1978
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Elaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Groblaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1962
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Carmenox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
†1962
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bajdaraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gwarnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Naborox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
Alias Naborr
f.1950
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sapphire Crownox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1959
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Czortox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1949
†1973
Polsk linje 6 (Ukrainka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ofirkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.96% 16 7:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.86% 4 5:e led Trypolisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.86% 5 6:e led Elegantkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.79% 33 8:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.47% 3 5:e led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.27% 6 6:e led Enwer Beyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.08% 3 5:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.98% 8 6:e led Koalicjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1918
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.89% 74 8:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.83% 15 7:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.78% 14 7:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Eleonoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1966
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Taraszczaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Miecznikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Gwaraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1946
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 22 8:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.2% 32 8:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.2% 32 8:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 15 7:e led Koheilan IVox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.86% 15 7:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
3.86% 15 7:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.71% 5 6:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.39% 120 10:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.32% 5 6:e led Donkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1910
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.32% 5 6:e led 248 Shagya V Födelseland --
Shagya Arab
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.32% 5 6:e led Nana Sahib Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1907
3.32% 10 7:e led Kuhailan Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1913
3.32% 10 7:e led Kuhaila Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.27% 27 7:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.27% 27 7:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.22% 47 9:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gaborox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Teczaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1927
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Blue Dominoox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1947
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Incoronettaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1954
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Fortaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1943
†1970
Polsk linje 6 (Ukrainka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Fryga IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gwadianaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1952
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Kaszmirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Wilgaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1957
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Elzaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Aquinorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bazaox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Lagodnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Kuhailan Abu Urkubox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1935
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Lalaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1955
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Cemiraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led El Trypoliox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1957
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bad Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 5 6:e led Nasraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led 22 Kemirox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1928
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kuhaylan Zaidox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan Zaid, Kuhailan Zaid, Kuhhaylan Zaid
f.1923
3.03% 10 7:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
3.03% 6 7:e led Farys IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1905
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.97% 25 8:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
2.93% 4 6:e led Kahiraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.89% 33 9:e led Al Nabiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.89% 33 9:e led Pamelaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.86% 38 9:e led Sahara IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.78% 20 8:e led Koheilan IIox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1887
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod